Clean room hoist - Palang cho phòng sạch

Sungdo tự hào là nhà cung cấp hàng đầ về palang phòng sạch cho các dự án lớn như SAMSUNG và LG.