Lắp ráp cầu trục cho nhà máy Huyndai

                                       Chúng tôi lắp cầu trục cho nhà máy Huyndai

Clean room hoist - Palang cho phòng sạch

Sungdo tự hào là nhà cung cấp hàng đầ về palang phòng sạch cho các dự án lớn như SAMSUNG và LG.