Thông báo về việc đổi email

Thông báo:
Kể từ hôm nay: 24/06/2016 chúng tôi không còn dùng email vinasungdo@yahoo.com nữa. Địa chỉ email mới là : vinasungdo@gmail.com
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
VPDD Sungdo machinery kính báo.
Address : 4/5 Do Son St., Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : 84-8-22160700
Fax : 84-8-39480673, 35106925
Email : vinasungdo@gmail.com - danynguyenkc@yahoo.com
www.sungdohoist.co.kr